ĐÊM TAN HỘI ĐÌNH THẦN 

Thần đã say chưa mà sân đình chống chếnh

Gió như ngàn tên ràn rạt lá cây si

Con mọt nghiến hậu đình như ngáy ngủ

Sắc phong thần lịch sử có ai ghi?


Tôi gặp tượng thần giữa chập choạng nến tối

Giữa hư ảo cõi người mờ mịt khói nhang thơm

Cái thời đi mở cõi...

Cọp bắt người rình phục ở ổ rơm!

Tôi bắt gặp dấu bùn trên cánh tay thần võ

Mùi năng lát ruộng sâu váng phèn

Và cỏ...

Đọng vào binh pháp nhân dân.


Dân phong người mở cõi làm thần

Ông thợ may thợ rèn...làm tổ

Tạc hào quang dẫu pho tượng gỗ

Chẳng đúc đồng lịch sử ghi thân.


Thần là dân sống chết vì dân

Gặp dân mỗi năm không cáo bận

Tôi chợt ngộ điều dân cầu khấn

Hội đình tan rồi thần lại hóa vào dân...


TRẦN HOÀNG VY.

tranhoangvy

Gửi anh Đức Tiên

Cám ơn những cảm nhận và chia sẻ của anh Đức Tiên. Mong anh luôn vui khỏe. Tình thân

tranhoangvy

gửi Mai Thanh Tịnh

Mai Thanh Tịnh thân mến. Mong ước và hiện thực đôi khi lại...cách xa nghìn trùng. Nhưng cũng nên tin phải không? Chúc Tịnh luôn vui khỏe.

Đức Tiên

cảm nhận

Thần là dân sống chết vì dân

Gặp dân mỗi năm không cáo bận

Tôi chợt ngộ điều dân cầu khấn

Hội đình tan rồi thần lại hóa vào dân...

------------------
Một tứ thơ hay chúc mừng anh !

Mai Thanh Tịnh

Tôi chợt ngộ điều dân cầu khấn

Hội đình tan rồi thần lại hóa vào dân...
............
Nếu được như thế này thì dân đỡ khổ biết bao.
Anh vui!