VÀI HÌNH ẢNH Ở CAMPUCHIA
trước CHÙA ĐÀN ÔNG từ trái sang các nhà văn nhà thơ: MƯỜNG MÁN TRẦN THANH GIAO NGUYỄN HIỆP THV LÊ VĂN THẢO

Đường lên CHÙA ĐÀN BÀ!

DẤU VẾT THỜI GIAN

CÂY BỒ ĐỀ NGHÌN NĂM TUỔI ?

NỤ CƯỜI BAYON

MẦM NON CỦA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG CAMPUCHIA

CÙNG VỚI NHỮNG VŨ CÔNG...XINH ĐẸP!