quán nhạc CUNG ĐÀN XƯA tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày mất của TRỊNH CÔNG SƠN

TỐI NGÀY 26/ 3/ 2011 TẠI QUÁN NHẠC CUNG ĐÀN XƯA TP ĐÀ LẠT NHÓM BẠN BÈ “KHÁT VỌNG MÙA HẠ ĐÃ TỔ CHỨC ĐÊM NHẠC KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CỦA NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN. ĐẾM NHẠC THÂN TÌNH ẤM CÚNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA ANH EM VĂN NGHỆ SĨ VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN NHẠC TRỊNH XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẾM NHẠC.

QTVC.

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5288','be5946sgpf98ict1go19sp3ac6','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-15 20:14:14','/a288217/quan-nhac-cung-dan-xua-to-chuc-ky-niem-10-nam-ngay-mat-cua-trinh-cong-son.html')