hình ảnh buổi trao đổi sáng tác và bình tác phẩm

Nguyễn Thị Ngọc Hà đọc thơ

Trái sang: Bùi Kim Anh Lò cao Nhum Trần Đức Tiến Nguyễn Vũ Tiềm

 

 

Trần Quốc Toàn đưa tay xin phát biểu. Kế bên là Phan Thị Thanh Nhàn và Phạm Quang Trung

Trái sang: Phạm Quốc Ca Nguyễn Thị Mai Lê Đăng Kháng Nguyễn Thị Ngọc Hà Y Phương Huỳnh Thị Thu Trang