CHIM VỊT KÊU CHIỀU thơ Trần Hoàng Vy

 

Cái hàng rào xưa

Quây tròn nỗi nhớ.

Em có còn?

Tựa cửa.

Đứng trông.

Phía ấy màu mây ráng đỏ.

Vệt núi xanh

Hoen mắt mẹ lưng tròng!

               Phía ấy con chim kêu gọi bạn

               Ngậm mây chiều cánh sải liêu xiêu.

               Phía ấy người dưng nhớ con nước lớn

               Đợi mòn cả tiếng kêu…#

                         TRẦN HOÀNG VY

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5288','uu1tcg9uvf01hd5b31rdp37186','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-15 20:12:58','/a289701/chim-vit-keu-chieu-tho-tran-hoang-vy.html')