CHIM VỊT KÊU CHIỀU thơ Trần Hoàng Vy

 

Cái hàng rào xưa

Quây tròn nỗi nhớ.

Em có còn?

Tựa cửa.

Đứng trông.

Phía ấy màu mây ráng đỏ.

Vệt núi xanh

Hoen mắt mẹ lưng tròng!

               Phía ấy con chim kêu gọi bạn

               Ngậm mây chiều cánh sải liêu xiêu.

               Phía ấy người dưng nhớ con nước lớn

               Đợi mòn cả tiếng kêu…#

                         TRẦN HOÀNG VY