không đề

 

Mãi rồi

    chợt phút chia tay

Nhúng tình vào rượu

    để say quên người

Mốt mai

        còn một giọt cười

Ta đong vào nhớ.

 Rót mời mây xa…

 

TRẦN HOÀNG VY

 

 

tranhoangvy

Gửi Mạnh Bình

Mạnh Bình thân mến. Lâu nay thấy ông lặn...không sủi tăm tưởng đã bỏ blog rồi? Gặp lại mừng quá. Cứ réo mình sẽ đến. Chúc thầy giáo luôn vui khỏe nhé?

Mạnh Bình

Mốt mai người lại nhớ người
Quán thơ Vàm Cỏ chẳng mời cũng qua
Mây bay gần may bay xa
Liêu xiêu nỗi khát nhạt nhòa sự quên!
__________
Hehe! Lâu lâu sang thăm nhà thơ phát! Chúc mừng phát nữa để nhớ. Lúc nào đi Tây Ninh tôi sẽ réo anh đấy nhé!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5288','dju3ku5u161n52fm3kggrgv5u4','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-15 20:12:55','/a290864/khong-de.html')