Thơ LƯƠNG THẾ PHIỆT.


              THÊM MỘT BÀI THƠ VỀ CÔN SƠN MÀ BẠN THƠ LƯƠNG THẾ PHIỆT GỬI TẶNG QTVC. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG CÁC BẠN GẦN XA.

                
CHIỀU CÔN SƠN.

Thoảng nghe trong gió đại ngàn
Hận Chi Viên mãi chưa tràn nỗi đau
Rừng thông trầm mặc khắc sâu
Câu thơ Nguyễn Trãi thẫm mầu thế gian
Non cao róc rách suối đàn
Bóng người xưa ẩn thoáng làn sương bay
Lá khô lớp lớp đan dầy
Vẫn không phủ hết đắng cay nỗi nhà
Nước hồ trong đục xót xa
Chuông chùa đâu thỉnh vỡ ra giữa trời
Tiếng nào lạc chốn chơi vơi
Tiếng nào nửa khóc nửa cười thế nhân
Vạ xưa dẫu sạch vết trần
Còn bao xương máu công thần ai mang?
Thoảng nghe trong gió đại ngàn
Oan sai hỏi chốn niết bàn một phen
Mùa này đỏ lệ Chi Viên
Ngỡ như máu của thánh hiền còn loang.#

                           LƯƠNG THẾ PHIỆT.