ẢNH ...RONG CHƠI

By


                                                                      


                                            ẢNH CHỦ QUÁN THƠ VÀM C 
                TRƯỚC CỔNG VÀO CHÙA HANG (NÚI SAM-CHÂU ĐỐC)2008

More...